Spicy Fish Cutlet Recipe in Marathi

फिश कटलेट: फिश किंवा माश्याचे कटलेट हे चवीला खूप टेस्टी लागतात. अश्या प्रकारचे कटलेट आपण जेवणात साईड डीश म्हणून बनवू शकतो. हे कटलेट बनवतांना मी बांगडा हा ताजा फिश वापरला आहे. प्रथम फिश साफ
read more

Maharashtrian Style Pomfret Cutlets Recipe in Marathi

पापलेट फिश कटलेट: पापलेट फिश कटलेट ही एक साईड डीश किंवा स्टारटर म्हणून बनवायला छान आहे. अश्या प्रकारचे कटलेट बनवतांना पापलेट वापरला आहे. तसेच उकडलेला बटाटा , कांदा, आले-लसूण व अंडे वापरले आहे त्यामुळे
read more

Buying Cleaning Cooking Fish Article in Marathi

पापलेट किंवा मासे ताजे आहेत हे कसे ओळखावे ? माश्याचा तोंडाचा भाग दाबून पाहिला असता आतून पांढरे पाणी निघाले टर टे चांगले आहेत असे ओळखावे. पेडवे, तारले, पाचसळी, बांगडे ह्या माशांचे डोळे लाल व
read more

Kolambi Pakora Recipe in Marathi

कोलंबीची भजी-पकोडे: कोलंबीची भजी ही टेस्टी लागतात. ही भजी नाश्त्यासाठी किंवा स्टारटर म्हणून सुद्धा बनवता येतात. ह्यासाठी मोठी किंवा मध्यम आकाराची कोलंबी घेतली तर उत्तम होईल. कोलंबीची भजी बनवतात थोडी शिजवून मग त्याची भजी
read more

Kolambi Cha Paratha Recipe in Marathi

कोळंबीचा पराठा: कोलंबीचा पराठा हा छान स्पायसी व टेस्टी लागतो. हा पराठा झटपट होतो. नाश्त्याला किंवा जेवणासाठी सुद्धा बनवता येतो. प्रॉन पराठा बनवतांना त्यामध्ये कांदा व बटाटा उकडून सोलून किसून घातला आहे त्यामुळे पराठा
read more

Prawns Kebab Recipe in Marathi

कोलंबी कबाब: कोलंबीचे कबाब हे बनवायला फार सोपे आहेत. झिंग्याचे कबाब हे आपल्याला स्टारटर म्हणून करता येतात. हे कबाब बनवतांना कोलंबी लहान आकाराची वापरावी म्हणजे लवकर शिजते. The English language version of this Kolambi
read more