Categories
Fish Recipes Maharashtrian Recipes

Maharashtrian Style Banda or Mackerel Cutlets

This is a Recipe for making at home spicy and delicious Maharashtrian Style Mackerel or Bangda Fish Cutlets. This is great main course or starters snack. This Bangda Cutlet recipe makes the use of traditional Konkani Spices to give it that added spicy flavor. The Marathi language version of this recipe can be seen here- […]

Categories
Fish Recipes Kebab Recipes Maharashtrian Recipes Recipes in Marathi

Spicy Fish Cutlet Recipe in Marathi

फिश कटलेट: फिश किंवा माश्याचे कटलेट हे चवीला खूप टेस्टी लागतात. अश्या प्रकारचे कटलेट आपण जेवणात साईड डीश म्हणून बनवू शकतो. हे कटलेट बनवतांना मी बांगडा हा ताजा फिश वापरला आहे. प्रथम फिश साफ करून त्याचे पोट साफ करून घेवून त्याला थोडे मीठ व हळद लावून घेतली. मग तव्यावर १/२ टी स्पून तेल घालून मासे […]

Categories
Fish Recipes Maharashtrian Recipes

Crispy Maharashtrian Style Pomfret Cutlets

This is a simple to apply step-by step Recipe for making at home crispy and spicy authentic Konkani Maharashtrian Style Pomfret Fish Cutlet or Paplet Che Khamang Cutlet, in Marathi. This is very tasty and spicy Fish-Cutlet, which is suitable for the main course of any kind of party or even as a starters snack […]

Categories
Fish Recipes Maharashtrian Recipes Recipes in Marathi

Maharashtrian Style Pomfret Cutlets Recipe in Marathi

पापलेट फिश कटलेट: पापलेट फिश कटलेट ही एक साईड डीश किंवा स्टारटर म्हणून बनवायला छान आहे. अश्या प्रकारचे कटलेट बनवतांना पापलेट वापरला आहे. तसेच उकडलेला बटाटा , कांदा, आले-लसूण व अंडे वापरले आहे त्यामुळे ह्याची टेस्ट अप्रतीम लागते व अंडे वापरल्यामुळे कटलेट तव्यावर फुटत नाही व छान कुरकुरीत होतात. The English language version of this […]

Categories
Fish Recipes Recipes in Marathi Tutorials

Buying Cleaning Cooking Fish Article in Marathi

पापलेट किंवा मासे ताजे आहेत हे कसे ओळखावे ? माश्याचा तोंडाचा भाग दाबून पाहिला असता आतून पांढरे पाणी निघाले टर टे चांगले आहेत असे ओळखावे. पेडवे, तारले, पाचसळी, बांगडे ह्या माशांचे डोळे लाल व चकचकीत असले म्हणजे ते मासे ताजे आहेत असे समजावे. कोलंबी ही मऊ व अगदी रंगाने फिकट दिसत असेलतर ती ताजी नाही […]

Categories
Fish Recipes Recipes in Marathi Snacks Recipes

Kolambi Pakora Recipe in Marathi

कोलंबीची भजी-पकोडे: कोलंबीची भजी ही टेस्टी लागतात. ही भजी नाश्त्यासाठी किंवा स्टारटर म्हणून सुद्धा बनवता येतात. ह्यासाठी मोठी किंवा मध्यम आकाराची कोलंबी घेतली तर उत्तम होईल. कोलंबीची भजी बनवतात थोडी शिजवून मग त्याची भजी छान लागतात. बनवण्यासाठी वेळ: २५ मिनिट वाढणी: ४ जणासाठी साहित्य: २५० ग्राम कोलंबी (सोलून) मीठ चवीने १/४ टी स्पून हळद १ […]

Categories
Fish Recipes Paratha Recipes

Maharashtrian Prawns Stuffing Paratha

This is a simple to understand step-by-step Recipe for making at home tasty and authentic Maharashtrian Konkani Style Prawn Paratha or Kolambi Paratha as this Paratha variety is called in Marathi. The Marathi language version of this Paratha recipe can be seen here- Kolambi Cha Paratha Preparation Time: 45 Minutes Serves: 6 Parathas Ingredients For […]

Categories
Fish Recipes Paratha Recipes Recipes in Marathi

Kolambi Cha Paratha Recipe in Marathi

कोळंबीचा पराठा: कोलंबीचा पराठा हा छान स्पायसी व टेस्टी लागतो. हा पराठा झटपट होतो. नाश्त्याला किंवा जेवणासाठी सुद्धा बनवता येतो. प्रॉन पराठा बनवतांना त्यामध्ये कांदा व बटाटा उकडून सोलून किसून घातला आहे त्यामुळे पराठा बनवतांना सारण चांगले मिळून येते. तसेच कोलंबी थोडी मिक्सरमध्ये बारीक केली आहे. The English language version of the preparation method of […]

Categories
Fish Recipes Kebab Recipes

Tasty Konkani Style Prawn Kebab

This is a step-by-step Recipe for preparing at home typical Konkani Style tasty and delicious Kolambi or Prawn Kebab. The Prawn Kebabs can be served as part of the main course or as a starters snack for any kind of party, including cocktail parties. The Marathi language version of this Kebab preparation method can be […]

Categories
Fish Recipes Kebab Recipes Recipes in Marathi

Prawns Kebab Recipe in Marathi

कोलंबी कबाब: कोलंबीचे कबाब हे बनवायला फार सोपे आहेत. झिंग्याचे कबाब हे आपल्याला स्टारटर म्हणून करता येतात. हे कबाब बनवतांना कोलंबी लहान आकाराची वापरावी म्हणजे लवकर शिजते. The English language version of this Kolambi Kabab preparation method can be seen here- Konkani Kolambi Kabab बनवण्यासाठी वेळ: ३० मिनिट वाढणी: ४ जणासाठी साहित्य: २ कप कोलंबी […]