Bajra Til Bhakri Recipe in Marathi

बाजरीची[Pearl Millet] भाकरी (ही भाकरी भोगीच्या दिवशी बनवतात). संक्रांत हा सण जानेवारी मध्ये येतो व तेव्हा थंडी पण असते. बाजरीची भाकरी ही शरीराला गरम असते. म्हणून थंडीच्या दिवसात मुद्दाम बाजरी ची भाकरी करतात. त्यावर तीळ [Sesame Seeds] लावले तर त्याची चव छान लागते.

बाजरीची भाकरी
साहित्य
२ वाटी बाजरीचे पीठ
२ मोठे चमचे तीळ
पाणी

कृती
१ १/२ बाजरीचे पीठ एका परातीत (१/२ वाटी पीठ भाकरी थापायला ठेवावे) घेवून थोडे थोडे पाणी घालून चांगले मळून घ्या व त्याचे तीन एकसारखे भाग करा. एक भाग घेवून चांगला मळून घ्या. परातीत थोडे कोरडे बाजरीचे पीठ घेवून त्यामध्ये १ छोटा चमचा तीळ मिक्स करावे व त्यावर पातळसारखी भाकरी थापून घ्या.
थोडा खोलगट जाड तवा चांगला गरम करून थापलेली भाकरी अलगद उचलून पिठाकडची बाजू वर करून तव्यावर टाकावी व भाकरीवर पाण्याचा हाथ फिरवावा मग १ छोटा चमचा तीळ टाकावेत . भाकरी वरचे पाणी सुकले की उलट करावी.
नंतर तवा काढून विस्तवावर भाजावी फुगली की खाली उतरवून त्याचा पापुद्रा थोडा काढून साजूक तूप लावावे व घडी करून ठेवावी.
(भाकरीचे पीठ जुने असता कामा नये नाहीतर भाकरी कडवट लागते.)

By Sujata Nerurkar

I am an Expert Indian Chef, Food Columnist and Adviser. I write on food and recipes on my site and conduct cooking, candle making, chocolate making, dry cleaning, decoration and other art classes. The recipes and food themes given by me are unique and original and appear regularly in numerous reputed periodicals, newspapers and magazines.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.