South Indian Egg Gravy Recipe in Marathi

अंडा करी- ग्रेवी साऊथ इंडियन स्ताईल: आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने अंडा करी बनवतो. म्हणजे प्रतेक प्रांतामध्ये वेगवगळी पद्धत असते. साऊथ इंडियन स्ताईल अंडा करी ही टेस्टी लागते. ती बनवताना ओला नारळ वापरला आहे. बनवण्यासाठी वेळ:
read more

Anda Chicken Kaleji Kalwan Recipe in Marathi

अंडी कलेजी कालवण: अंडी कलेजी कालवण ही मुख्य जेवणात बनवता येईल. ही भाजी बनवतांना अंडी उकडून घेतली आहेत. आपण कलेजी नेहमी फ्राय करून तोंडी लावायला घेतो. त्या आयवजी कलेजीची भाजी बनवली तर छान टेस्टी
read more

Cheese Anda Pakora Recipe in Marathi

चीज-अंडे पकोडा: चीज अंडे पकोडा किंवा चीज व अंड्याची भाजी ही स्टारटर म्हणून बनवता येतात. चीज व अंडे हे पौस्टिक आहेच. चीज व अंडी वापरून बनवलेले पकोडे हे चवीला छान लागतात. The English language
read more

Fried Egg Poha Recipe In Marathi

अंड्याचे पोहे: कांदा पोहे म्हंटल की महाराष्ट्रीयन लोकांची लोकप्रिय डीश आहे. फक्त पोहे ही डीश महाराष्ट्रात नाहीतर बाहेर सुद्धा लोकप्रिय आहे व सर्वांना आवडते सुद्धा. पोहे नाश्त्याला किंवा मुलांना शाळेत जातांना डब्यात द्यायला छान
read more

Crispy Andyache Kabab Recipe in Marathi

अंड्याचे कबाब: अंड्याचे कबाब ही एक टेस्टी डीश आहे. एग कबाब हे आपण स्टारटर म्हणून किंवा नाश्त्याला बनवू शकतो. पुण्यामध्ये ह्या डीशला अंड्याचे कबाब व मुंबईला बैद्याचे कबाब म्हणतात. अंड्याचे कबाब बनवतांना सारणासाठी उकडलेले
read more