9 Astrology Remedies For Fast Marriage In Marathi

Remedies For Marriage
9 Astrology Remedies For Fast Marriage

लवकर लग्न शादी होण्यासाठी 9 सोपे घरगुती उपाय करून चट मंगनी पट शादी

लग्नाला आलेल्या मुलाचे किंवा मुलीचे लग्न वेळेवर झालेकी आई-वडील किंवा स्वतः ह्यांचा चितेचा विषय समाप्त होतो. खर म्हणजे विवाह म्हणजेच लग्न योग आला की लगेच होते. कोणाचा विवाह कधी होणार असे कोणी अशी स्पष्ट तिथी आधीच सांगू शकत नाही. पण विवाहासाठी येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण करून आपण त्याचा योग आणू शकतो.

The text 9 Astrology Remedies For Fast Marriage In Marathi be seen on our You tube Chanel 9 Astrology Remedies For Fast Marriage

विवाह होण्यामध्ये कधी कधी बऱ्याच अडचणी सुद्धा येतात. काही अडचणी ह्या घरातील असू शकतात किंवा बाहेरील असू शकतात किंवा अजून काही कारण असू शकतात. पण बऱ्याच वेळा आपल्याला समजत नाही की काय अडचण येत आहे. मग आपण जे कोणी काय काय उपाय सांगतात ते करतो. ह्या अगोदर आपण विवाह होण्यामध्ये काय अडचणी येतात व त्यावरील उपाय आपण पाहिले.

आज आपण विवाह म्हणजेच लग्न होण्यासाठी ज्योतिषी उपाय काय आहेत ते पाहू या. हे उपाय आपण निष्ठेने केले तर लवकरच आपल्या घरी लग्नाची वाजंत्री वाजू शकते.

Remedies For Marriage
9 Astrology Remedies For Fast Marriage

1. जर मुलाच्या किंवा मुलीच्या कुंडलीमध्ये सूर्य ह्या ग्रहाच्या मुळे लग्नात बाधा येत असेलतर रोज ब्रह्ममुहूर्त वर सूर्याला जल अर्पित करा व पुढे दिलेला मंत्र म्हणा:
|| ॐ सूर्याय: नम: ||
2. कुंडलीमध्ये मंगळ असेल तरी विवाहमध्ये विलंब होतो. तेव्हा एक चांदीचा चौकोनी तुकडा नेहमी आपल्या जवळ ठेवा. विवाह योग लवकर येतो.
3. जेव्हा सूर्य ह्या ग्रहाची बाधा असेल तेव्हा विवाहासाठी मुलगी किंवा मुलगा बघायला जाताना किंवा विवाह प्रस्तावसाठी जाताना गुळाचा एक खडा खवा व त्यावर थोडेसे पाणी पिऊन मगच घरा बाहेर पडावे. पण मुलाच्या किंवा मुलीच्या आईने गूळ खाणे सोडावे.
4. एक तांब्याचा चौकोनी तुकडा जमीनमध्ये पुरावा, त्यामुळे सूर्याची बाधा समाप्त होऊन विवाह योग लवकर येईल.
5. प्रतेक शनिवारी शिवजीना काळे तीळ अर्पित करावे. त्यामुळे शनीची बाधा समाप्त होऊन लग्न लवकर होईल.
6. शनिवारी वाहत्या पाण्यात नारळ सोडावा त्यामुळे राहूची बाधा दूर होईल.
7. एक बाजूनी शेकलेली चपाती लाइट ब्राऊन (भूऱ्या रंगाच्या) कुत्र्याला खाऊ घाला.
8. शनिवार ह्या दिवशी काळ्या कापडात अखे उडीद, लोखंड, काळे तीळ, व साबण बांधून दान करा.
9. काळ्या रंगाच्या घोड्याच्या नालची रिंग उजव्या हाताच्या मधल्या बोटात घाला.

By Sujata Nerurkar

I am an Expert Indian Chef, Food Columnist and Adviser. I write on food and recipes on my site and conduct cooking, candle making, chocolate making, dry cleaning, decoration and other art classes. The recipes and food themes given by me are unique and original and appear regularly in numerous reputed periodicals, newspapers and magazines.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.