Black Pepper Totke Kali Mirch Totke Kali Miri Upay in Marathi

Black Pepper
Kali Miri Upay Totke

काली मिर्चचे उपाय काळे मिरे टोटके आपले बिघडलेले काम करते नीट

आपले बननारे काम सारखे बिघडत असेलतर त्यासाठी आपल्या स्वयंपाक घरातील एक वास्तु वापरुन आपण समस्या दूर करू शकतो. कधी कधी लाख प्रयत्न करून सुद्धा काम होत नाही किंवा काम होत असताना परत बिघडते.

The Marathi Black Pepper Totke Kali Mirch Totke Kali Miri Upay can of be seen on our YouTube Channel of Black Pepper Totke Kali Mirch Totke Kali Miri Upay

आपल्याला माहिती आहे का ती वास्तु वापरली तर आपल्या छोट्या छोट्या परेशानी दूर होतील व त्याच बरोबर आपल्या घरात सुख समृद्धी व शांती येईल. आज आपण काली मिर्च म्हणजेच मिरे वापरुन काही सोपे उपाय किंवा टोटके.

Black Pepper
Kali Miri Upay Totke

मिरे वापरुन काही सोपे उपाय किंवा टोटके

धन प्राप्तिसाठी: अचानक धन प्राप्तीसाठी आपल्याला 5 मिरे घेऊन 7 वेळा आपल्या शरीरावरुन फिरवून चौकात जाऊन चार दिशेला एक-एक मिरी टाकून पाचवी मिरी आकाशाच्या दिशेला फेकावी. मग मागे वळून नपहाता घरी यावे.

दिवा (दीपक): एक दिवा घेऊन त्याच्या तेलामद्धे थोडे मिरे घालून तो दिवा पेटवावा मग तो दिवा घरातील एका कोन्यामध्ये ठेवावा असे केल्याने घरावरील वाईट नजर जाऊन नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते.

घराच्या मुख्य दरवाजावर: जर आपले काम सारखे बिघडत असेल तर घराच्या बाहेर पडताना मुख्य दरवाजावर थोडेसे काळे मिरे ठेवावे मग त्यावर पाय ठेवून मग आपल्या कामासाठी जावे आपल्याला आपल्या कामात जरूर सफलता मिळेल.

शनि दोष: जर शनि दोष असेलतर मिरेचा वापर करून दूर करता येतो. एका काळ्या रंगाच्या कापडात काळे मिरे व थोडेसे पैसे ठेवून बांधून त्याची पोटली दान करावी. त्याचे परिणाम सुद्धा लवकर दिसून येतील.

रोज सकाळी एका तांब्याच्या तांब्यामध्ये पाणी व 4 काळे मिरे घालून ते पाणी सूर्य दावाला अर्पण करावे त्यामुळे आपल्या घरावर कोणाची सुद्धा वाईट नजर लागत नाही.

आपल्या पर्समध्ये 5 काळे मिरे ठेवावे त्यामुळे पैशाची कमतरता होत नाही.

By Sujata Nerurkar

I am an Expert Indian Chef, Food Columnist and Adviser. I write on food and recipes on my site and conduct cooking, candle making, chocolate making, dry cleaning, decoration and other art classes. The recipes and food themes given by me are unique and original and appear regularly in numerous reputed periodicals, newspapers and magazines.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.