Crisp and Spicy Clams Cutlets

Crisp and Spicy Clams Cutlets

This is a simple to understand step-by-step Recipe for preparing at home crisp and spicy Maharashtrian Style Clams Cutlets. These tasty Clams Cutlets, which are a specialty of Konkan and the neighboring Goa, are known as Tisrya Mule Cutlets in the Marathi language. The Clams Cutlets are usually eaten with Amti-Rice and also taste great… Continue reading Crisp and Spicy Clams Cutlets

Tisrya Che Khamang Cutlets Marathi Recipe

तिसऱ्यांचे खमंग कटलेट: तिसऱ्याचे (Clams) कटलेट हे खूप टेस्टी लागतात. हे कटलेट बनवताना तिसऱ्याचे शिंपले काढून आतला गर काढून घ्यावा. हे कटलेट जेवणामध्ये तोंडी लावायला फार छान आहेत. तसेच पार्टीच्या वेळेस स्टारटर म्हणून सुद्धा बनवायला चांगले आहेत. तिसऱ्यांचे कटलेट बनवण्यासाठी उकडलेला बटाटा, कांदा, आले-लसूण, हिरवी मिरची वापरली आहे व त्याला घट्ट पणा येण्यासाठी मैदा व… Continue reading Tisrya Che Khamang Cutlets Marathi Recipe

Crispy Dry Roasted Sukat

This is a Recipe for preparing at home crispy and tasty Dry Roasted Sukat, which is a tiny kind of Prawn or Shrimp, which is also called Javala or Suka Jawala in the English language. This is a specialty seafood preparation from the Konkan or Coastal region of Maharashtra. The preparation is most simple and… Continue reading Crispy Dry Roasted Sukat

Dry Roasted Sukat Recipe in Marathi

Dry Roasted Sukat

परतलेले सुकट – Small Dried Fish-Small Prawns: सुकट एक वाळवलेले काड (म्हणजे अगदी छोटे झिंगे) होय. हे परतलेले सुकट चवीला खूप टेस्टी लागतात. महाराष्टातील कोकणी लोकांची आवडती डीश आहे. हे सुकट बनवायला सोपे आहेत. तसेच अगदी कमी वेळात झटकन बनवता येतात. हे चटणी सारखे तोंडी लावायला छान आहे. फार अगोदर बनवून ठेवू नयेत. बनवण्यासाठी वेळ: 30… Continue reading Dry Roasted Sukat Recipe in Marathi

Stuffed Fried Black Pomfret Marathi Recipe

शाही सरंगा : (Stuffed Fried Black Pomfret) सरंगा म्हणजे काळा पॉपलेट आहे. हा मासा चवीला फार टेस्टी लागतो. महाराष्ट्रातील कोकणी लोकांचा हा फार आवडता मासा आहे. कोकणी लोकांची आवडते जेवण म्हणजे डाळीची आमटी, गरम-गरम भात व तळलेला सरंगा मासा. ह्या माशाला काजू, बदाम, पिस्ते, ओला नारळ वापरून भरलेले आहे त्यामुळे एक वेगळीच चव आली आहे.… Continue reading Stuffed Fried Black Pomfret Marathi Recipe