Swapn Shastra Anusar Swapnat Hya Goshti Pahane Shubh, Dhan Labh Hou Shakta In Marathi

Swapn Shastra Anusar
Swapn Shastra Anusar Swapnat Hya Goshti Pahane Shubh, Dhan Labh Hou Shakta

स्वप्न शास्त्र अनुसार स्वप्नात ह्या गोष्टी पाहणे खूप शुभ, धनलाभ होऊ शकतो 

आपल्याला झोप लागलीकी स्वप्न येतात ही एक साधारण गोष्ट आहे. पण आपल्या स्वप्नात काही विशिष्ट गोष्टी दिसल्यातर ते शुभ मानले जाते व त्याच बरोबर त्यामुळे अचानक धनलाभ सुद्धा होऊ शकतो. स्वप्न शास्त्र नुसार असे जरुरीचे नाही की आपण स्वप्नात पहातो ते आपल्या दैनंदिन व्यवहारात तसेच होईल. पण आपण स्वप्नात काही गोष्टी पाहिल्या तर त्यामुळे आपली किस्मत सुद्धा बदलू शकते व धनलाभ सुद्धा होऊ शकतो. चलातर मग पाहूया आपल्या स्वप्नाच्या मुळे कसा धनलाभ होऊ शकतो.

The text Swapn Shastra Anusar Swapnat Hya Goshti Pahane Shubh, Dhan Labh Hou Shakta in Marathi be seen on our You tube Chanel Swapn Shastra

१. स्वप्न शास्त्र अनुसार जर आपण स्वप्नात खून खराबा पहिला किंवा काही सामान घेत आहे किंवा देत आहेत असे पहिले तर शुभ संकेत आहेत. आपल्याला अचानक धनलाभ होऊ शकतो. किंवा कुठे अडकलेले धन मिळू शकते.

Swapn Shastra Anusar
Swapn Shastra Anusar Swapnat Hya Goshti Pahane Shubh, Dhan Labh Hou Shakta

२. आपण स्वप्नात खरेदी करताना पहात असू तर ते शुभ संकेत मानले जाते. त्याचा अर्थ असा आहेकी आपल्या जीवनातील आर्थिक संकट नाहीसे होणार. त्याच बरोबर आपल्याला काही शुभ समाचार मिळू शकतो.

३. स्वप्नात आपण कोणत्या लहान मुलाला चालताना पाहिले तर ते शुभ असते. त्याचा संकेत असा आहेकी आपल्या व्यापारात किंवा नोकरीमध्ये वृद्धी होऊ शकते. जर स्वप्नात आपला स्वतःचा दात तुटतान पाहणे म्हणजे आपल्याला अचानक धनलाभ होऊ शकतो. त्याच बरोबर आपले कोणते काम अडकले आहे तर ते पूर्ण होऊ शकते.

४. स्वप्न शास्त्र अनुसार आपल्याला स्वतःला आंघोळ करताना पाहणे किंवा दांत साफ करताना पाहणे म्हणजे शुभ संकेत आहेत. म्हणजे आपल्या जीवनात लवकरच खूप मोठी खुशखबर मिळेल व आपल्याला प्रवासाचा योग येऊ शकतो त्याच बरोबर आपल्या करियरमध्ये वृद्धी होण्याचा संभव होऊ शकतो.

५. जर आपण स्वतःला स्वप्नात उडताना पाहणे किंवा विमानात प्रवास करताना पाहणे ही शुभ संकेत आहेत. त्याचा अर्थ असा आहे की आपली कोणती योजना सफल होऊ शकते. जर तुम्ही नवीन नोकरीच्या शोधत असालतर नवीन नोकरी सुद्धा मिळू शकते.

By Sujata Nerurkar

I am an Expert Indian Chef, Food Columnist and Adviser. I write on food and recipes on my site and conduct cooking, candle making, chocolate making, dry cleaning, decoration and other art classes. The recipes and food themes given by me are unique and original and appear regularly in numerous reputed periodicals, newspapers and magazines.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.