Most Simple Fulfilling Wish Totka In Marathi

Most Simple Fulfilling Wish Totka
Most Simple Fulfilling Wish Totka

फक्त एक वडाचे पान आपली मनोकामना | इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सोपा टोटका उपाय इन मराठी

Most Simple Fulfilling Wish Totka In Marathi

आपल्या मनोकामना पूर्ण करणारा एक सरल सोपा उपाय किंवा टोटका. एक वडाच्या झाडाचे पान किंवा वट वृक्ष आपले मनोरथ, इच्छा किंवा मनोकामना पूर्ण करील. त्यासाठी जास्त काही कष्ट घ्यायची गरज नाही.

आजकाल आपले जीवन खूप धकाधकीचे झाले आहे. त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी खूप झटावे लागते. प्रतेक व्यक्तीला वाटते की आपले स्वताचे घर असावे, गाडी असावी आपल्याला सर्व गोष्टी पाहिजे त्या मिळाव्या. पण काही वेळेस खूप प्रयत्न करून सुद्धा आपल्या इच्छा पुर्‍या होत नाहीत.

Most Simple Fulfilling Wish Totka
Most Simple Fulfilling Wish Totka

आपल्याला माहीत आहेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने वडाचे झाड खूप महत्वाचे आहे. त्याचा आकार व विस्तारपण खूप मोठा आहे. वट वृक्षामध्ये ब्रह्मा विष्णु व महेश ह्याचा वास आहे. त्यामुळे वट वृक्ष हा खूप पवित्र मानला जातो.

आपण फक्त एक वडाच्या झाडाचे पान घेवून त्यावर आपले मनोकामना किंवा इच्छा लिहायची आहे. मनोकामना किंवा इच्छा पानावर लिहिल्यावर ते पान घेवून आपण नदी काठी जाऊन ते पान पाण्यात अगदी श्रद्धा पूर्वक सोडायचे आहे. पण असे करतांना आपणाला कोणी पाहता कामा नये किंवा ह्याची कुणाजवळ काही वाचता सुद्धा करायची नाही. पान नदीमध्ये विसर्जीत केल्यावर सरळ आपल्या घरी यायचे आहे.

मनोकामना किंवा इच्छा पूर्ती हा उपाय आपण अगदी पूर्ण आत्मविश्वासाने व श्रद्धेने केला तर आपल्याला लवकरच त्याचा अनुभव येईल. ह्यासाठी बाकी काही सुद्धा मंत्र तंत्र किंवा पूजा अर्चा नाही. अगदी सोपा उपाय आहे. करून बघा.

By Sujata Nerurkar

I am an Expert Indian Chef, Food Columnist and Adviser. I write on food and recipes on my site and conduct cooking, candle making, chocolate making, dry cleaning, decoration and other art classes. The recipes and food themes given by me are unique and original and appear regularly in numerous reputed periodicals, newspapers and magazines.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.