आंबा फळांचा राजा व त्याचे औषधी गुण

Mango Juice

आंबा (Mango) एप्रिल व मे महिना आलाकी आपण आंब्याची आतुरतेने वाट पहात असतो. आंबा हे फळ असे आहेकी ते सर्व जणांना मनापासून आवडते. परत वर्षातुन एकदाच हे फळ साखायला मिळते. आंब्याचे बरेच गुणधर्म आहेत व तो औषधी पण आहे. आंबा हे सर्व फळांनमध्ये श्रेष्ठ फळ आहे. म्हणूनच त्याला ‘फळांचा राजा म्हणतात. हे उष्णकटीबंदातील महत्वाचे फल… Continue reading आंबा फळांचा राजा व त्याचे औषधी गुण

Published
Categorized as Tutorials

सुट्टीत जोपासा मुलांची आवड

एप्रिल व मे महिना हा उन्हाळी सुट्टीचा महिना. परीक्षा संपली की शाळेला सुट्टी लागते. मग दिवसभर करायचे काय हा प्रश्न पालकांना व मुलांना सतावत रहातो. मग परीक्षा संपण्याच्या आतच ठरवले जाते. व सुट्टीचे नियोजन केले जाते. वेगवेगळ्या छंद वर्गची चौकशी केली जाते. विशेष म्हणजे जे पालक दोघही कामा निमित बाहेर असतील त्यांना सुट्टीत मुलांना कसे… Continue reading सुट्टीत जोपासा मुलांची आवड

Published
Categorized as Tutorials

Spicy Maharashtrian Style Mutton Keema

Spicy Maharastrian Style Mutton Keema

This is a Recipe for preparing at home authentic Spicy Maharashtrian Style Mutton Keema, a spicy and tasty Keema recipe using a special Maharashtrian Garam Masala. Also included in this article is the Marathi recipe for the same dish known in MarathI as Khamang Mutton Keema. Preparation Time: 60 Minutes Serves: 4 Persons Ingredients 250… Continue reading Spicy Maharashtrian Style Mutton Keema

Recipe for Fresh Ripe Mango Rice

This is a Recipe for Fresh Ripe Mango Rice, another one of the recipes for the Mango season. This is sweet rice, which uses Fresh Mango Pulp as the main ingredient. Included below in the Marathi Version of the same recipe, known in the Marathi language as Ambyacha Bhat, a specialty Maharashtrian rice preparation. Ingredients… Continue reading Recipe for Fresh Ripe Mango Rice

Recipe for Mango Paneer Kebab

Mango Paneer Kebab

This is a Recipe for Mango Paneer kebab. A unique Kebab preparation with the mixed flavor of Paneer and Mangos. The recipe in the Marathi language is included below for Maharashtrian readers. Ingredients For the Covering 4 Big size Potatoes 1 Teaspoon Ginger- Garlic Paste 2 Green Chilies Paste 1 Tablespoon Cream ¼ Cup Refined… Continue reading Recipe for Mango Paneer Kebab

Recipe for Fresh Ripe Mango Puris

Recipe for Ripe Mango Puri

This is a Recipe for Ripe Mango Puri another one of my experiment with fresh Mangos, this time to prepare a stuffing with Mango Juice and Grated Coconut being the main ingredients. Also given below this recipe is the Marathi version of the same dish. Ingredients 1 Cup Mango Juice thick (boiled) 2 Cups Coconut… Continue reading Recipe for Fresh Ripe Mango Puris

Recipe for Mango Kesari Karanji

Mango Kesari Karanji

This is a Recipe for Mango Kesari Karanji, a specialty Mango preparation, especially for the Mango season. This is a Karanji, with Mango pulp and Coconut being the main ingredients, tastes great and is a unique sweets recipe, experimented by me. Also given below is the Marathi version of the same recipe for the benefit… Continue reading Recipe for Mango Kesari Karanji