Karlyache Soup Recipe in Marathi

कारल्याचे सूप: कारली ही स्वादाने कडू असली तरी हितावह आहेत, आपण कारल्याची भाजी किंवा कारल्याचे लोणचे बनवतो. कारल्याचे सूप सुद्धा बनवता येते. आपले शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी योग्य प्रमाणात सहाही रसांची आवशकता असते. जे ए
read more

Nutritious Mixed Vegetable Soup Recipe in Marathi

मिक्स व्हेजिटेबल सूप: मिक्स व्हेजिटेबल सूप हे आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने हितावह आहे. ह्या सुपामध्ये भाज्या आहेत. थंडीच्या काळात गरम गरम सूप अगदी चवीस्ट लागते. लहान मुलांना व मोठ्यांना सुद्धा सूप आवडते. मिक्स व्हेजिटेबल सूप
read more

Red Pumpkin Soup Recipe in Marathi

तांबड्या भोपळ्याचे सूप: तांबड्या भोपळ्याचे सूप हे चवीस्ट लागते व दिसायला पण छान दिसते. तांबडा भोपळा हा लाभदायक व पीतशामक आहे. नाजूक प्रकृतीच्या व उष्ण प्रकृतीच्या लोकांसाठी आरोग्य दायक आहे. भोपळा शीतल, रुचीवर्धक, मधुर,
read more

Dal Soup for Babies Recipe in Marathi

डाळीचे सूप: डाळीचे सूप हे लहान मुलांना द्यायला चांगले आहे. हे सूप बनवतांना तुरीची किंवा मसूरची डाळ वापरली आहे. तसेच बनवतांना टोमाटो, गाजर, व तांबडा भोपळा वापरला आहे. मुलांना जेव्हा बरे नसते तेव्हा ते
read more

Yat Ka Mein Noodle Soup Recipe in Marathi

यात का मेन (न्युडल) सूप : एक चायनीज पारंपारिक सूप आहे. ह्या सुपाची चव एकदम वेगळी व टेस्टी लागते. हे सूप बनवतांना बोनलेस चिकनचे तुकडे, मश्रूम, व चिकन स्टॉक वापरला आहे. त्यामुळे सुपाची चव
read more

Palak Soup Recipe in Marathi

पालकचे सूप: पालकचे सूप खूप टेस्टी लागते. पालक हा आपल्या आरोग्याला हितकारक आहे हे आपल्याला माहीत आहेच. हे सूप अगदी हॉटेलमध्ये बनवतात तसे बनते. पालक सूप बनवतांना पालकची पाने कोवळी घ्यावीत. पालक उकडल्यावर पेस्ट
read more

Cheese Potato Soup Recipe in Marathi

बटाटा-चीज सूप: बटाटा-चीज सूप हे एक टेस्टी सूप आहे. लहान मुलांना ते खूप आवडेल. तसेच उकडलेला बटाटा व चीज हे पौस्टिक तर आहेच. बटाटा चीज सूप बनायला अगदी सोपे व झटपट होणारे आहे. हे
read more

Anda Sweet Corn Soup Marathi Recipe

झटपट अंड्याचे स्वीट कॉर्न सूप मुलांसाठी: सूप हे लहान मुले अगदी आवडीने घेतात. स्वीट कॉर्नचे सूप अगदी चवीस्ट लागते. मक्याच्या कणसाचे हे सूप बनवायला अगदी झटपट आहे तसेच बनवायला सोपे सुद्धा आहे. हे सूप
read more