Chilled Cucumber Soup Recipe in Marathi

थंडगार काकडीचे सूप: काकडी ही एक फळ भाजी आहे. काकडी ही प्रकृतीसाठी थंड आहे. आपल्या शरीरातील उष्णता काकडीच्या सेवनाने कमी होते. उन्हाळ्यात काकडीचे सूप थंड करून खूप छान लागते. तसेच त्यामध्ये दही व दुध
read more

Healthy Tomato Beetroot Soup Recipe in Marathi

टोमाटो-बीटरूट सूप: टोमाटो बीटरूट सूप हे चवीला खूप छान लागते. तसेच दिसायला सुद्धा रंगीत छान दिसते. टोमाटो बीटरूट सूप हे पौस्टिक आहे. बीटरूट हे गुणकारी आहे व पचण्यास थोडेसे जड आहे. बीट हे रक्तवर्धक,
read more

Vegetables Noodles Soup Recipe in Marathi

वेजिटेबल नुडल्स सूप: वेजिटेबल नुडल्स सूप हे लहान मुलांना व मोठ्याना सुद्धा आवडेल. ह्यामध्ये भाज्यांचा स्टॉक व भाज्या सुद्धा आहेत त्यामुळे ते पौस्टिक सुद्धा आहे. नुडल्स तर सर्वाना आवडतात तसेच ह्या सुपा मुळे पोट
read more