Matar Paneer Balls Gravy Marathi Recipe

Royalchef.info

पनीर मटार बॉल करी: पनीर मटार बॉल करी ही खूप टेस्टी लागते. घरी आपण पार्टीला किंवा इतर दिवशी पण बनवू शकतो. ही ग्रेवी बनवतांना होममेड पनीर बनवून त्यामध्ये मटर व खव्याचे सारण भरले आहे. त्यामुळे पनीर व खवा हे कॉमबीनेशन खूप छान लागते. The English language version of the preparation method of this Paneer Gravy… Continue reading Matar Paneer Balls Gravy Marathi Recipe

Shahi Khavyachi Karanji Recipe in Marathi

Shahi Khavyachi Karanji

खव्याची कारंजी: खव्याची करंजी ही दिवाळीच्या फराळात किंवा इतर सणावाराला बनवू शकतो. आपण खव्याचे सारण वापरून करंजी, सामोसा, काही बनवू शकतो. मी एक वेगळ्या प्रकारचा आकार बनवला आहे, हा आकार दिसायला पण छान दिसतो व मुलांना पण खूप आवडेल. सारण बनवतांना खवा व ड्रायफ्रुट वापरले आहेत त्यामुळे ही कारंजी अगदी शाही बनते व चवीला पण… Continue reading Shahi Khavyachi Karanji Recipe in Marathi

Matar Batata Kofta Pulao Recipe in Marathi

Matar Batata Kofta Pulao

कोफ्ता पुलाव: कोफ्ता पुलाव हा पार्टीला अथवा सणावाराला बनवता येतो. ह्या पुलावाची चव छान लागते. तसेच ह्या मध्ये भाज्या सुद्धा वापरलेल्या आहेत. कोफ्ता पुलाव बनवायला सोपा आहे व लहान मुले आवडीने खातात. कोफ्ते हे उकडलेले बटाटे व हिरवे ताजे मटार वापरून बनवले आहेत. कोफ्ता पुलाव हा दिसायला पण आकर्षक दिसतो. This English language version of… Continue reading Matar Batata Kofta Pulao Recipe in Marathi

Tandalache Vade Recipe in Marathi

Royalchef.info

तांदळाचे वडे: तांदळाचे वडे हे मटणाच्या रशा बरोबर सर्व्ह करावेत. तांदळाचे वडे हे कोकणामध्ये बनवण्याची पद्धत आहे. कोकणामध्ये मटणाच्या रशा बरोबर तांदळाची भाकरी किवा चपाती आयवजी तांदळाचे वडे सर्व्ह करतात. त्यासाठी मटणाचा किंवा चिकनचा रस्सा चांगला झणझणीत बनवतात. त्यासाठी त्याचे पीठ वेगळे बनवतात. तसेच कोकणामध्ये श्राद्धाच्या दिवशीपण हे वडे बनवण्याची प्रथा आहे. बनवण्या साठी वेळ:… Continue reading Tandalache Vade Recipe in Marathi

Tomato Paratha Recipe in Marathi

Tomato Paratha

टोमाटोचा पराठा: टोमाटोचा पराठा हा चवीला उत्कृष्ट लागतो. मुलांना डब्यात द्यायला छान आहे. ह्या पराठ्यामध्ये टोमाटोचा स्वाद चागला लागतो. नाश्याला बनवायला पण छान आहे. ज्यांना टोमाटो आवडतात त्यांना हा पदार्थ नक्की आवडेल. कमी वेळात झटपट बनतो. The English language version of this Paratha preparation method can be seen here – Tomato Paratha टोमाटोचा पराठा बनवण्यासाठी… Continue reading Tomato Paratha Recipe in Marathi

Batatyachi Puran Poli Recipe in Marathi

Batatyachi Puran Poli

बटाट्याच्या पुरण पोळ्या: आपण बटाट्याचे पराठे बनवतो. बटाट्याच्या पुरणाच्या पोळ्या आपण सणावाराला बनवू शकतो. बटाट्याच्या पुरणाच्या पोळ्या चवीला फार छान लागतात. ह्यामध्ये बटाटे उकडून किसून घेवून तुपामध्ये भाजून घेवून त्यामध्ये खवा वापरला आहे त्यामुळे वेगळीच चव लागते. The English language version of this Puran Poli preparation method can be seen here- Potato Puran Poli बटाट्याच्या… Continue reading Batatyachi Puran Poli Recipe in Marathi

Ras Ghavan Recipe in Marathi

Royalchef.info

रस घावन: रस घावन हा महाराष्ट्रातील कोकण ह्या भागामध्ये लोकप्रिय आहे. कोकणामध्ये होळीच्या दिवशी पुरणपोळी अथवा रस घावन अगदी आवर्जून बनवतात. घावन हे तांदळाच्या पिठापासून बनवतात तर रस हा नारळाचे घट्ट दुध काढून त्यामध्ये गुळ व वेलचीपूड घालून बनवतात. सर्व्ह करताना नारळाच्या रसात घावन बुडवून द्यायची पद्धत आहे. रस घावन हे चवीला अप्रतीम लागतात. रस… Continue reading Ras Ghavan Recipe in Marathi