Recipe to Prepare Tasty Paneer at Home

Paneer or Fresh Indian Cheese

This is a easy to understand Recipe for preparing tasty Homemade Paneer. This step-by-step recipe will make it most simple for anyone to prepare pure, safe and unadulterated Paneer or Fresh Indian Cheese at home. Paneer is prepared from either Cow or Buffalo Milk. The Homemade Paneer preparation described in this article makes the use… Continue reading Recipe to Prepare Tasty Paneer at Home

Recipe for Homemade Paneer in Marathi

Homemade Paneer

होममेड पनीर Homemade Paneer घरच्या घरी पनीर कसे बनवावे. पनीरचे बरेच पदार्थ बनवता येतात. आजकाल बाहेर पनीरचे वाढते भाव बघून आपण विचार करतो की पनीर आणावे की नाही. पण मला वाटते आपल्याला घरी छान पनीर बनवता आलेतर बाहेरून पनीर आणायच्या आयवजी आपण घरीच बनवूया. घरी आपल्याला झटपट पनीर बनवता येते. जत आपल्याला सकाळी पनीरचा एखादा पदार्थ… Continue reading Recipe for Homemade Paneer in Marathi

Homemade Ghee and Butter Marathi Recipe

घरच्या घरी लोणी व तूप कसे करावे व त्याचे औषधी गुणधर्म काय आहेत. आपण घरी रोज दुध वापरतो. त्यापासून लोणी कसे काढायचे ते आपण बघू या. पण त्यासाठी म्हशीचे किंवा गाईचे दुध आवश्क आहे. लोणी हे पचण्यास हलके असते. ते अमृता समान आहे. लोण्यामध्ये विलक्षण सामर्थ आहे. लोण्याचे सेवन नियमित करण्याने डोळ्यांचे आरोग्य चांगले रहाते.… Continue reading Homemade Ghee and Butter Marathi Recipe

Easy Method of Steaming Food

Steaming of Food is a process by which food is cooked in the heated vapors rising from the boiling water. This method ensures that the flavor and nutritive juices of the food are preserved without much loss of nutrients. Method of Stemming Food There are some specialized Food Steaming Methods practised, the method described by… Continue reading Easy Method of Steaming Food

Preparing Tamarind Water Marathi Recipe

Tamarind Water

चिंचेचे पाणी – इम्ली का पानी  : चिंचेचे पाणी हे महाराष्ट्रात भाजी, आमटी, वड्या ह्या साठी जास्तीकरून वापरले जाते त्यामुळे भाजी आमटी स्वादीस्ट लागते. तसेच चिंचेचे पाणी फास्ट फूड साठी म्हणजे आपली सर्वांची आवडती भेळ, पाणीपुरी, रगडा, S.P.D.P ह्यासाठी तर लागतेच. जर थोडे जास्त चिंचेचे पाणी बनवून फ्रीज ठेवल्यास आपल्याला कधी पण वापरता येते. पटकन कधी… Continue reading Preparing Tamarind Water Marathi Recipe