Mantra for Beauty and Glowing Complexion in Marathi

Mantra for Beauty and Glowing Complexion
Mantra for Beauty

आपला चेहरा सुंदर व त्वचा चमकदार बनवण्यासाठी फक्त 21 वेळा मंत्र म्हणा

प्रतेक जण आपण सुंदर दिसाव म्हणून प्रयत्न करत असतो. त्यासाठी पार्लर, वेगवेगळी क्रीम वापरत असतो. पण ही महागडी पार्लर किंवा क्रीम वापरण्यापेक्षा आपण आनंदी राहून प्रसन्न मनाने देवाचे स्मरण अगदी मनोभावे केलेतर अगदी निश्चीत फायदा होईल. व आपला चेहरा सुंदर व आकर्षक दिसून आपली त्वचा पण चमकदार दिसेल.

सरस्वती माता व पार्वती माता ह्याचे हे दोन प्रभावी मंत्र उपाय आहेत. तसेच हे मंत्र उपाय अगदी सोपे व सहज होणारे आहेत. पुरुष व स्त्री हे दोघजण हा मंत्र उपाय करू शकतात. मंत्र उपाय करायला जास्त वेळ लागत नाही.

Mantra for Beauty and Glowing Complexion
Mantra for Beauty

प्रतेक स्त्रीला व पुरुषाला वाटते की आपण सुंदर दिसावे व आपली त्वचा पण छान नीतळ व्हावी. त्यासाठी एक मंत्र उपाय आहे . मंत्र उपाय अगदी सरळ सोपा साधा व खूप असरदार आहे.

मंत्र उपाय हा सरस्वती माता व पार्वती माता ह्यांच्यावर आधारीत आहे त्यामुळे त्यांची कृपा सदैव आपल्यावर राहून आपली त्वचा नितळ राहते व काही त्वचा रोग असतील तर ते बरे होण्यास मदत होते. आपला चेहरा सुंदर दिसतो. हे दोन्ही मंत्र खूप शक्तिशाली व प्रभावी आहेत.

दोन्ही मंत्राचा जप 21 वेळा मनोभावे केलातर आपल्याला निश्चीत फळ प्राप्त होईल म्हणजेच आपला चेहरा सुंदर व त्वचा चमकदार बनेल.

आता मी आपल्याला ह्या मंत्र प्रयोगाच्या विधी बद्दल सांगते.

सरस्वती माता व पार्वती माताचा मंत्र प्रयोग आपण कधी सुद्धा सुरू करू शकता. मंत्र प्रयोग करण्याच्या अगोदर स्वच्छ आंघोळ करून स्वच्छ वस्त्र परिधान करावे. मग मंत्र जाप सुरू करावा.

मंत्र प्रयोग सुरू करते वेळी आपल्या एका काचेच्या किंवा स्टीलच्या ग्लासमध्ये पीण्याचे पाणी घेवून त्या पाण्यात आपल्या उजव्या हाताची पाचही बोटे डुबवून खाली जे मंत्र देत आहे त्या मंत्राचा 21 वेळा जप करावा.

मंत्र जाप केल्यावर ग्लास मधील पाणी मंत्र शक्तीने अभिमंत्रीत होईल. मग ते मंत्र अभिमंत्रीत पाणी ग्रहण करावे म्हणजेच प्यावे.
मंत्र प्रयोग थोडे दिवस रोज सकाळी करावा मग बघा तुमची त्वचा व सुंदर आकर्षक चेहरा.

मंत्र अश्या प्रकारे आहे.

ॐ वागीश्वरी भ्याम् नमः ||
Om Vaagishwari Bhyam Namah ||

ॐ पां पार्वती भ्याम नमः ||
Om Paam Parvati Bhyam Namah ||

The video of this Mantra in Marathi can be seen here – Sundar Va Chamakdar Chehrya Sathi Mantra

By Sujata Nerurkar

I am an Expert Indian Chef, Food Columnist and Adviser. I write on food and recipes on my site and conduct cooking, candle making, chocolate making, dry cleaning, decoration and other art classes. The recipes and food themes given by me are unique and original and appear regularly in numerous reputed periodicals, newspapers and magazines.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.