Mahalakshmi Mantra to Fulfill All Desires in Marathi 

Mahalakshmi Mantra

महालक्ष्मीचा मनोकामना व इच्छापूर्तीचा प्रभावी मंत्र इन मराठी

महालक्ष्मीचा आपल्या सर्व मनोकामना, इच्छा व आकांक्षा पूर्ण करणारा साधा सरळ सोपा मंत्र म्हणा. महालक्ष्मीच्या ह्या मंत्रामध्ये शक्तीशाली बीज मंत्राचा उल्लेख आहे. बीज मंत्र हे खूप प्रभावी असतात व त्याच्यामध्ये खूप शक्ती असते. त्याचा जाप केल्यास आपल्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतात.

महालक्ष्मीचा मंत्र फक्त रोज 108 वेळा शुक्रवार पासून किवा शुभ दिवसा पासून म्हणायला सुरवात करा. मंत्र जाप करण्यासाठी पूजा अर्चा करण्याची जरूर नाही. आपली मनोकामना पूर्ण झाल्यावर कोल्हापूरला अंबाबाईच्या देवळात शक्य झाल्यास दर्शनाला जरूर जावे. मंत्र जाप करण्यासाठी रुद्राक्ष किवा अन्य कोणतीही जाप माला वापरू शकता.

महाराष्टामध्ये कोल्हापूर येथील महालक्ष्मी माताचे जागृत देवस्थान आहे. ह्या देवस्थानाचा उल्लेख पुराणात 108 पिंठा पैकी एक असा केला आहे. कोल्हापूरची अंबाबाई हे महाराष्टचे कुलदेवत समजले जाते. कोल्हापूरची अंबाबाई ही नवसाला पावते.

कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या मंदीरातील एक विलक्षण अनुभव म्हणजे 31 जानेवारी व 9 नोव्हेंबरमर्ध्ये सूर्यास्ताच्या वेळी सूर्याची किरणे दरवाजातून प्रवेश करून थेट महालक्ष्मी मूर्तीच्या पायांवर पडतात व 1 फेब्रुवारी आणि 10 नोव्हेंबर ह्या दिवशी सूर्याची किरणे देवीच्या छातीपर्यंत पोचतात तसेच 2 फेब्रुवारी आणि 11 नोव्हेंबर ह्या दिवशी मावळत्या सूर्याची किरणे देवीच्या पूर्ण अंगावर पडतात ह्या दिवशी खूप मोठा उत्सव होतो.

महालक्ष्मीचा मंत्रहा खूप शक्तीशाली व मनोकामना पूर्तीचा मंत्र आहे आपण मंत्र जाप शुभ दिवशी किवा शुकवार सकाळी लवकर उठून स्नान करून स्वछ वस्त्र घालून पुजा करून मंत्र जाप सुरू करू शकता. मंत्र जाप आपल्याला रोज मनोभावे व पूर्ण श्रद्धा ठेवून करायचा आहे. महालक्ष्मीच्या मंत्र जापामुळे धन दौलत सुख समृद्धी व आपली मनोकामना पूर्ण होते.

महालक्ष्मी मंत्र जाप केल्यावर व आपली मनोकामना पूर्ण झाल्यावर महालक्ष्मीच्या मंदीरात जाऊन आपला संकल्प जरूर पूर्ण करावा व देवीपुढे भोग ठेवावा.

सर्व मनोकामना इच्छापूर्ती प्रभावी महालक्ष्मीचा मंत्र अश्या प्रकारे आहे.

ॐ ह्रीं श्रीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मीं मम वांच्छितार्थ सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ||

Om Hreem Shreem Bloom Aim Mahalakshmim Mam Vaamchchhitaarth Siddhim Kuru Kuru Swaha ||

The Marathi language video of the same Mantra can be seen on our YouTube Channel – Mahalakshmi Mantra to Fulfill All Desires in Marathi 

By Sujata Nerurkar

I am an Expert Indian Chef, Food Columnist and Adviser. I write on food and recipes on my site and conduct cooking, candle making, chocolate making, dry cleaning, decoration and other art classes. The recipes and food themes given by me are unique and original and appear regularly in numerous reputed periodicals, newspapers and magazines.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.