दिवाळी चे मंगल दिवस

महाराष्ट्रात आश्विन वद्य ११ पासून दिवाळी चालू होते. रोज पहाटे लवकर उठून आंगण साफ करून सडा घालावा व रांगोळी काढावी अभ्यंग स्नान करावे. दिवाळी मध्ये घरोघरी अगदी आनंदी वातावरण ठेवावे. पूजा अर्चा करावी.
वसुबारस : आश्विन वद्य १२ ह्या दिवशी वसुबारस येते. त्यादिवशी घरी पुरणपोळी बनवतात व संध्याकाळी गाईची व वासराची पूजा करून त्यांना केळीच्या पानावर पोळी ठेवून खायला घालतात. आपल्या घरी लक्ष्मी नेहमी नांदत रहावी ह्या मागचा हेतू होय. ह्या दिवसापासून दारासमोर रांगोळी घालून दिवा लावतात.

वसुबारस : आश्विन वद्य १२ ह्या दिवशी वसुबारस येते. त्यादिवशी घरी पुरणपोळी बनवतात व  संध्याकाळी गाईची व वासराची पूजा करून त्यांना केळीच्या पानावर पोळी ठेवून खायला घालतात. आपल्या घरी लक्ष्मी नेहमी नांदत रहावी ह्या मागचा हेतू होय. ह्या दिवसापासून दारासमोर रांगोळी घालून दिवा लावतात.
धनत्रयोदशी : आश्विन वद्य १३ ह्या दिवशी धनत्रयोदशी असते. ह्यादिवशी आपल्या धनाची पूजा करतात. नवीन हिशोबाच्या वह्या खरेदी करतात. पाच दिव्यांची पूजा करून धने व गुळ पूजेसाठी ठेवतात.

Vasubaras in Diwali

Vasubaras

नरकचतुर्दशी : आश्विन वद्य १४ : ह्या दिवशी नरकचतुर्दशी अभ्यंग स्नान करून देवाची पूजा करून आपण जो फराळ बनवला आहे तो प्रथम देवा पुढे ठेवावा. मगच घरात व शेजारी पाजारी आपले आप्त वगैरेना फराळ द्यावा.
लक्ष्मी पूजन : ह्या दिवशी आपल्या लक्ष्मीची ज्यावेळेस मुहूर्त असेल तेव्हा पूजा करावी. पूजेसाठी साळीच्या लाह्या व बात्तसे ठेवावेत. घरात लक्ष्मीची पावले काढावीत. व मनोभावे पूजा करावी.
गुडी पाडवा : गुडी पाडवा ह्या दिवशी गोड-धोड करतात. हा दिवस तर महिलांचा अगदी आवडतीचा आहे. कारण ह्या दिवशी पतीदेवांना ओवाळून चांगली भेट वस्तू अगदी हक्काने मागितली जाते. व पतीदेव ती भेट वस्तू अगदी आनंदाने देतात. ह्या दिवसापासून मराठी लोकांचे नवीन वर्ष चालू होते.

Diwali Celebrations in Maharashtra

Diwali in Maharashtra

भाऊबीज : हा दिवस बहिणीचा असतो. ह्या दिवशी बहीण भावाला आपल्या घरी जेवायला बोलावते. व भाऊ आपल्या लाडक्या बहिणी साठी तिच्या आवडतीची भेट वस्तू तिला भेट म्हणून देतो.
अशी ही महाराष्ट्रातील मराठी लोकांची आगळी वेगळी दिवाळी अथवा दीपावली आहे. ही दिवाळी तुम्हा सर्वाना आनंदाची व सुख-समृद्धीची जावो हीच देवा जवळ प्रार्थना करते. || शुभ दीपावली ||

About Sujata Nerurkar (2178 Articles)
I am an Expert Indian Chef, Food Columnist and Adviser. I write on food and recipes on my site and conduct cooking, candle making, chocolate making, dry cleaning, decoration and other art classes. The recipes and food themes given by me are unique and original and appear regularly in numerous reputed periodicals, newspapers and magazines.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*