French Fries Recipe in Marathi

फ्रेंच फ्राईज हे आपल्याला साईड डीश म्हणून घेता येईल. किंवा स्टार्टर म्हणून सुद्धा करता येतील ह्या कृतीने केले तर खूप कुरकुरीत होतात. चाट मसाला व मिरे पूड टाकल्याने खट्टी- मिठी अशी चव येते. व
read more

French Toast Recipe in Marathi

फ्रेंच टोस्ट हे आपल्याला सकाळी नास्तासाठी किंवा रात्री हलके जेवण म्हणून सुद्धा घेता येईल. ब्रेड व अंड्यामुळे पोट सुद्धां भरते. तुपामध्ये फ्राय केल्याने खमंग लागतात. व टोमाटो सॉस बरोबर सर्व्ह केल्याने चव पण छान
read more

Dal Fry Recipe in Marathi

आपल्याला नेहमीच वरण भात खाऊन कंटाळा येतो तेव्हा वेगळेपणा म्हणून दाल फ्राय बनवायला काय हरकत आहे. दाल फ्राय बनवण्याची अगदी सोपी कृती आहे. फोडणीत कच्चा मसाला टाकला की डाळ अगदी खमंग लागते. टोमाटो मुळे
read more

Tomato Soup Recipe in Marathi

टोमाटो सूप हे लहान मुलांनपासून मोठ्या माणसां परंत सर्वाना आवडते. हे बनवायला अगदी सोपे व लवकर होणारे आहे. आपण हे सूप हॉटेल मध्ये जास्त पैसे देवून आवडीने घेतो. हेच सूप आपण जर घरी बनवले
read more