Maharashtrian Recipes

Methamba Recipe in Marathi

मेथांबा: मेथांबा हा कच्या कैरी पासून बनवतात. जवळपास हा लोणच्याचाच [...]

February 14, 2019

Lal Bhoplyacha Paratha Recipe in Marathi

लाल भोपळ्याचा पराठा: लाल भोपळ्याचा पराठा ह्यालाच लाल भोपळ्याच्या [...]

February 9, 2019

Chatpate Fried Makhana Recipe in Marathi

चटपटे मखाने: आपण ह्या अगोदर पाहिले आहे की मखाने किती पौस्टिक आहेत. [...]

February 4, 2019

Jain Palak Makhana Recipe in Marathi

जैन पालक मखाने: जैन पद्ध्तीची स्पिनाच मखाने भाजी. जैन पालक मखाना [...]

February 1, 2019

Makhana Kaju Curry Recipe in Marathi

मखाने-काजू करी अथवा ग्रेव्ही: मखाने काजू करी ही आपण उपवासासाठी [...]

January 31, 2019

Aloo Makhana Bhaji Recipe in Marathi

आलू माखणे भाजी: मखाने आलू भाजी ही. पंजाब, गुजरात ह्या भागामध्ये [...]

January 30, 2019

1 2 3 4 5 61