Delicious Homemade Vanilla Ice-Cream

Delicious Homemade Vanilla Ice-Cream

This is a simple step-by-step Recipe for preparing at home soft, sweet, tasty and crystal-free Ice-Cream Parlor Style Vanilla Ice Cream. First, you have to prepare the Basic Ice-Cream and then add whatever flavor you wish, this recipe describes the easy method to make delicious Vanilla Ice-Cream at home. The Marathi language version of the… Continue reading Delicious Homemade Vanilla Ice-Cream

Vanilla Ice Cream Recipe in Marathi

Vanilla Ice Cream

व्ह्नीला आईसक्रिम: आईसक्रिम म्हंटले की सर्वांना खूप आवडते. आईसक्रिम खाण्याचा किंवा बनवण्याचा काही काळ नसतो. वर्षभर आईसक्रिम बनवले व खाल्ले जाते. आईसक्रिममध्ये विविध प्रकार आहेत. आईसक्रिमचा कोणताही प्रकार छान लागतो. मी बेसिक आईसक्रिम बनवून त्याचा पाहिजे तो प्रकार बनवते. एकदा बेसिक आईसक्रिम बनवले की आपल्याला झटपट कोणतेही आईसक्रिम बनवता येते. बेसिक आईसक्रिम बनवण्यासाठी मिल्क पावडर,… Continue reading Vanilla Ice Cream Recipe in Marathi

Eggless Butterscotch Ice Cream with Praline

Eggless Butterscotch Ice Cream with Praline

This is a Recipe for making at home delicious, smooth and crystal free Ice Cream Parlor Style Eggless Butter Scotch Ice cream along with Praline. The preparation method has been simplified and given in a step-by-step manner, including the procedure of making the Basic Ice Cream and the Praline. The Marathi language version of the… Continue reading Eggless Butterscotch Ice Cream with Praline

Eggless Butterscotch Ice Cream Recipe in Marathi

Eggless Butterscotch Ice Cream

बटरस्कॉच आईसक्रिम अंडे न वापरता: आईसक्रिम हे कोणत्यापण सीझनमध्ये करता येते. उन्हाळा असो, हिवाळा असो किंवा पावसाळा असो कोणत्यापण सीझनमध्ये आईसक्रिम छान लागते. बटरस्कॉच आईसक्रिम हे चवीला खूप छान लागते. हे आईसक्रिम बनवताना आगोदर बेस बनवला आहे बेस बनवून ठेवला की आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा कोणत्यापण आईसक्रिमचा फेव्हर दोन तासात बनवता येतो. जेव्हडा पाहिजे तेव्हडा… Continue reading Eggless Butterscotch Ice Cream Recipe in Marathi

Chocolate Coffee Malai Kulfi Recipe in Marathi

Chocolate Coffee Malai Kulfi

चॉकलेट कॉफी मलई कुल्फी: चॉकलेट कॉफी मलई कुल्फी खूप टेस्टी लागते. उन्हाळा चालू झालाकी लहान मुलांना सारखे काही तरी थंड पाहिजे असते. आपण वेगवेगळे फळांचे जूस, वेगवेगळी आईसक्रिम बनवतो. चॉकलेट कॉफी मलई कुल्फी बनवून बघा मुलांना नक्की आवडेल. हे कुल्की बनवायला अगदी सोपी आहे ती बनवतांना कोको पावडर व नेसकॅफे वापरली आहे. खवा व मिल्क… Continue reading Chocolate Coffee Malai Kulfi Recipe in Marathi

Recipe for Mawa Malai Kulfi

This is a most simple and easy Recipe for preparing at home Ice-Cream Parlour Style Mawa Malai Kulfi. This is an extremely rich and delicious Ice Cream prepared using Milk and Mawa as the main ingredients. The Marathi language version of the Mawa Malai Kulfi is published in this – Article Preparation Time: 25 Minutes Freezing… Continue reading Recipe for Mawa Malai Kulfi