French Toast Recipe in Marathi

फ्रेंच टोस्ट हे आपल्याला सकाळी नास्तासाठी किंवा रात्री हलके जेवण म्हणून सुद्धा घेता येईल. ब्रेड व अंड्यामुळे पोट सुद्धां भरते. तुपामध्ये फ्राय केल्याने खमंग लागतात. व टोमाटो सॉस बरोबर सर्व्ह केल्याने चव पण छान
read more