Shani Devache Powerful Shani Mantra In Marathi

Shani Mantra
Shani Devache Powerful Shani Mantra

शनिवारी मंत्र जाप केल्यास शनिदेवची कृपा मिळून सर्व कष्टा पासून मुक्ती मिळेल

Shani Devache Powerful Shani Mantra In Marathi

आपण जर शनिदेवच्या प्रकोपनि घाबरत असाल तर शनिवारी शनिदेवाच्या मंत्राचा जाप केल्यास शनिदेव खुश होतील.

शनिदेव जर कोणत्या व्यक्तिवर क्रोधित झालेतर ते त्याला बरबाद करून सोडतात मग त्याला कोणी सुद्धा वाचवू शकत नाही. शनिदेवची कृपा आपल्या वर रहावी म्हणून शनिवारी त्याना नेहमी प्रसन्न ठेवावे. शनिदेव ज्यांच्यावर खुश होतात त्यांच्या केसाला कोणी सुद्धा धक्का लाऊ शकत नाही. त्याच बरोबर त्यांच्या कामात कोणत्या सुद्धा अडचणी येत नाहीत. जर आपल्या कुंडलीत शनि हा ग्रह दूषित आहे तर शनिवार ह्या दिवशी त्यांच्या खास मंत्रानचा जाप केला पाहिजे. मंत्र जाप केल्याने आपल्या जीवनातील दुख व कष्ट दूर होतील.

The text Shani Devache Powerful Shani Mantra in Marathi be seen on our You tube Chanel Shani Devache Powerful Shani Mantra

चला तर मग आपण पाहू या शनिदेव चे कोणते प्रभावी मंत्र आहेत.

* शनि प्रकोप कमी करण्यासाठी ह्या मंत्राचा उच्चार:
ॐ शं शनैश्चराय नम:

शनिवार ह्या दिवशी शनिदेवची पूजा करताना ह्या मंत्राचा जाप जरूर करा त्यामुळे शनिदेवचा प्रकोप कमी होईल.

Shani Mantra
Shani Devache Powerful Shani Mantra

* सफलता मिळण्यासाठी मंत्र उच्चारण:
जर कोणाला नोकरी व रोजगार मध्ये सफलता पाहिजे असेलतर शनि जयंतीच्या दिवशी पुढे दिलेला मंत्र जाप करावा.
* ”ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनये नम:”

* साढ़ेसातीच्या प्रभवा पासून वाचण्यासाठी शनि मंत्र:
ऊँ त्रयम्बकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ।
उर्वारुक मिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात ।

* ऊँ नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌।छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌।

टीप: आम्ही ही माहिती फक्त आपल्या जाणकारी साठी देत आहोत त्याची कोणती सुद्धा हमी आम्ही घेत नाही.

By Sujata Nerurkar

I am an Expert Indian Chef, Food Columnist and Adviser. I write on food and recipes on my site and conduct cooking, candle making, chocolate making, dry cleaning, decoration and other art classes. The recipes and food themes given by me are unique and original and appear regularly in numerous reputed periodicals, newspapers and magazines.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.