Modak Recipes

Recipe for Strawberry Karanji in Marathi

स्ट्रॉ्बेरीची करंजी (Strawberry Karanji): स्ट्रॉ्बेरी करंजी दिसायला व चवीला [...]

October 9, 2015

Chocolate Karanji Recipe in Marathi

चॉकलेट करंजी Chocolate Karanji : चॉकलेट करंजी ही दिवाळीच्या वेळेस बनवायला [...]

October 4, 2015

Kothimbir Karanji Recipe in Marathi

कोथंबीरीच्या करंज्या : करंजी म्हटल की महाराष्ट्रीयन लोकांचा [...]

October 2, 2015

Making Chocolate Modak Marathi Recipe

चॉकलेट मोदक (Chocolate Modak) – प्राथमिक कृतीसाठी ही पध्दत बघा – Chocolate Making [...]

August 24, 2015

Khajurache Modak Recipe in Marathi

खजुराचे मोदक : खजूर हा पौस्टिक आहे. लहान मुले नुसता खजूर खात नाहीत [...]

August 23, 2015

Recipe for Preparing Gulkand Modak

This is a Recipe for preparing Gulkand Modak or Modak with a Rose Petal Jam Stuffing. This recipe explains who to prepare the Gulkand Stuffing and prepare the Gulkand Modak [...]

August 6, 2015

Gulkand Modak Recipe in Marathi

गुलकंदचे मोदक – Gulkand – Rose Petal Jam Modak : गुलकंदचे मोदक हा एक अप्रतीम गोड [...]

August 6, 2015

Gajarache Modak Recipe in Marathi

गाजराचे मोदक : गाजराचे मोदक ही एक स्वीट डीश आहे. मोदक म्हंटले की [...]

July 12, 2015

1 2 3 4 5