Holi Special Khuskushit Rawa Mawa Karanji Recipe In Marathi

Holi Special Khuskushit Rawa Mawa Karanji

Holi Special Khuskushit Rawa Mawa Karanji Recipe In Marathi होली स्पेशल खुसखुशीत रवा-मावा करंजी अगदी सोपी निराळी पद्धत होली हा सण भारतात अगदी भूम धडाक्यात साजरा करतात. होळीच्या दिवशी काही गोड पकवान बनवतात. महाराष्टमध्ये पुराण पोळी बनवतात तर उत्तर प्रदेश किंवा मध्य प्रदेश मध्ये गुजिया बनवतात. गुजिया म्हणजेच करंजी. The Holi Special Khuskushit Rawa Mawa… Continue reading Holi Special Khuskushit Rawa Mawa Karanji Recipe In Marathi

Holi Special Delicious Karanji Without Maida, Mava And Without Frying In Marathi

Holi Special Delecious Karanji Without Maida, Mava And Without Frying

स्वादिष्ट करंजी बिना मैदा, मावा, खवा व बिना तळता आता होळी हा सण आला आहे. तेव्हा होळी स्पेशल करंजी म्हणजेच गुजिया अगदी निराळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला मैदा, खवा, मावा किंवा तेल किंवा तूप तळण्यासाठी वापरणार नाही. अगदी झटपट करंजी किंवा गुजिया आपण बनवणार आहोत. The text Holi Special Delecious Karanji Without Maida, Mava… Continue reading Holi Special Delicious Karanji Without Maida, Mava And Without Frying In Marathi

Delicious Soft Khavyachi (Mawa) Pakatali Karanji Konkani Style Recipe In Marathi

Delicious Soft Khavyachi (Mawa) Pakatali Karanji Konkani Style

स्वीट डीलीशीयस खव्याची (मावा) पाकातली करंजी कोंकणी पद्धतीने  करंजी महाराष्ट्रियन लोकांची आवडते पक्वान्न आहे. आपण सणावराला किंवा दिवाळीह्या सणाला अगदी आवर्जून बनवतो. आपण नारळाची करंजी नेगमी बनवतो पण खव्याची करंजी बनवून बघा ते पण पाकातली घरात नक्की सर्वाना आवडेल. दिवाळी फराळमध्ये लाडू व करंजी ही मुख्य पदार्थ आहेत. The Tasty Delicious Soft Khavyachi (Mawa) Pakatali… Continue reading Delicious Soft Khavyachi (Mawa) Pakatali Karanji Konkani Style Recipe In Marathi

Tips for Making Delicious Karanji for Diwali Faral in Marathi

Tips for Making Delicious Karanji for Diwali Faral

दिवाळी फराळ करीता करंज्या हमखास चांगल्याप्रकारे कश्या बनवाव्या: दिवाळी फराळामध्ये करंज्याला महत्वाचे स्थान आहे. करंज्या वेगवेगळ्या प्रकारे बनवता येतात. करंजी ही फार पूर्वीच्या काळा पासून बनवतात. उत्तरभारतात करंजीला गुजीया असे म्हणतात तर गोवा कोकण ह्या भागात नेवरी असे म्हणतात. तर पठारे प्रभूच्या घरात खाज्याचे कानवले असे म्हणतात. तर सारस्वताकडे साट्याच्या करंज्या असे म्हणतात. करंज्या दोन… Continue reading Tips for Making Delicious Karanji for Diwali Faral in Marathi

Crispy Maharashtrian Baked Mango Karanji Recipe in Marathi

Crispy Maharashtrian Baked Mango Karanji

खुसखुशीत महाराष्ट्रियन बेक्ड मँगो करंजी: आंबा हा फळांचा राजा तो सगळ्यांना खूप आवडतो. त्याचे कोणतेही पदार्थ बनवले तरी अप्रतीम लागतात. ह्या आगोदर आपण आंब्याचे आईसक्रिम, मिल्कशेक, मस्तानी, कस्टर्ड, लस्सी, मोदक आता आपण करंज्या कश्या बनवायच्या ते बघूया. अश्या प्रकारच्या करंज्या आपण सणावाराला इतर वेळी किंवा दिवाळी फराळसाठी बनवू शकतो. अगदी सोप्या व आरोग्याच्या दृष्टीने चांगल्या… Continue reading Crispy Maharashtrian Baked Mango Karanji Recipe in Marathi

Spicy Maharashtrian Style Shredded Potato Karanji

Shredded Potato Karanji

This is a Recipe for preparing at home Spicy Maharashtrian Style Shredded Potato Karanji. This is a Karanji variation, which has been experimented by me using Shredded Potatoes or Batata Kis as the main ingredient along with some traditional Indian Spices. This Karanji can be a useful snack or standalone item for breakfast. The Marathi… Continue reading Spicy Maharashtrian Style Shredded Potato Karanji