Recipe for Sweet and Tasty Mawa Chocolate Barfi

Sweet and Tasty Mawa Chocolate Barfi

This is a Recipe for making at home sweet, tasty and delicious Mithai Shop Style Homemade Mawa Chocolate Barfi. The making of this Barfi hardly takes any time or effort. It can also be added to the Diwali Faral Sweets to give it more variety. The Marathi language version of the same Burfi recipe can… Continue reading Recipe for Sweet and Tasty Mawa Chocolate Barfi

Homemade Khoya Chocolate Burfi Recipe in Marathi

Homemade Khoya Chocolate Burfi

होममेड खवा चॉकलेट बर्फी: होममेड चॉकलेट बर्फी ही आपण कमी वेळात व कमी खर्चात घरी बनवु शकतो. ही बर्फी बनवण्यासाठी फक्त ताजा खवा पाहिजे. अगदी मिठाईच्या दुकानात बनवतात तशी बनते. होममेड चॉकलेट बर्फी आपण सणावाराला किंवा दिवाळीच्या फराळासाठी सुद्धा बनवु शकतो. तसेच गणपती उत्सवाच्या वेळी गणपती आरती नंतर खिरापत म्हणून सुद्धा देऊ शकतो. The English… Continue reading Homemade Khoya Chocolate Burfi Recipe in Marathi

How to Gift Wrap Chocolates Recipe in Marathi

How to Gift Wrap Chocolates

गिफ्ट द्यायला चॉकलेट पँकिंग कसे करावे: घरी बनवलेले चॉकलेट अगदी विकतच्या चॉकलेट सारखे बनतात. चॉकलेट ही वेगवेगळ्या आकाराची बनवून त्यामध्ये वेगवेगळे फ्लेवर वापरून बनवता येतात. तसेच आपण घरी चॉकलेट बनवून गिफ्ट देण्याचा आनंद सुद्धा वेगळाच असतो. चॉकलेट बनवून झाले की त्याला रंगीत रँपिंग पेपर बाजारात मिळतात. ते पेपर घेवून त्याला कापून त्यामध्ये चॉकलेट पँक करून… Continue reading How to Gift Wrap Chocolates Recipe in Marathi

Homemade Pan Cakes with Chocolate Sauce

This is a very simple and easy to follow Recipe for making at home sweet and delicious Pancakes with Chocolate Sauce, especially as a snack or tiffin box item for school going children. The Marathi language version of this chocolate pan cake recipe preparation method can be seen here- homemade chocolate pan cakes Preparation Time:… Continue reading Homemade Pan Cakes with Chocolate Sauce

Chocolate Pan Cake Recipe in Marathi

चॉकलेट पँन केक: चॉकलेट हे सगळ्यांना म्हणजे लहान मुलांना व मोठ्यांना सुद्धा आवडते. आपल्याला घरी चॉकलेटच्या बऱ्याच रेसिपी बनवता येतात. त्यापैकी चॉकलेट पँन केक ही एक रेसिपी आहे. चॉकलेट पँन केक ही डीश नाश्त्याला किंवा संध्याकाळी चहा बरोबर बनवायला पण छान आहे. चॉकलेट पँन केक ही झटपट बनणारी व टेस्टी रेसिपी आहे. आपल्याला चॉकलेट सॉस… Continue reading Chocolate Pan Cake Recipe in Marathi

Churmure Chocolate Bar Recipe in Marathi

Churmure Chocolate Bar

चॉकलेट चुरमुरे बार: चुरमुरे लहान मुलांना खूप आवडतात. चुरमुरे वापरून आपण भेळ किंवा चिवडा बनवतो. ह्याचे चॉकलेट बार पण फार चवीस्ट लागतात व दिसायला पण छान दिसतात. तसेच बनवायला पण सोपे व लवकर बनतात. चुरमुरे हे पौस्टिक पण आहेत. The English language version of the same recipe can be seen here – Puffed Rice Chocolate… Continue reading Churmure Chocolate Bar Recipe in Marathi