Khamang Sukat Recipe in Marathi

सुकटाची खमंग चटणी : सुकटाची चटणी ही वाळवलेल्या छोट्या माश्यान पासून बनवली आहे. सुकटाला काड सुद्धा म्हणतात. ही चटणी खूप चवीस्ट लागते. तसेच बनवायला पण अगदी सोपी आहे. कधी चिकन, मटन करायचा कंटाळा आला
read more

Andyachi Masala Amti Recipe in Marathi

अंड्याची आमटी ही सर्वाना आवडते. समजा कधी घरात भाजी नसेल तर पटकन करता येते. तसेच घरी कधी अचानक पाहुणे आलेतर लवकर होणारी व चवीला पण छान लागणारी. नारळाच्या दुधामध्ये व ह्या प्रकारचा मसाला वापरून
read more

Keema Pohe Recipe in Marathi

खिमा पोहे : आपण नेहमीच कांदा पोहे, बटाटा पोहे, मटर पोहे बनवतो. खिमा पोहे हे अगदी उत्कृष्ट लागतात. ही जरा वेगळीच पद्धत आहे. मटन खिमा च्या आयवजी आपण चिकन खिमा वापरून सुद्धा आपण हे
read more

Zatpat Salad Recipe in Marathi

झटपट सँलेड हे सँलेड अगदी पौस्टिक आहे. तसेच ते चवीला पण चांगले लागते. नेहमीच्या सँलेडपेक्षा वेगळे लागते. साहित्य : २०० ग्राम फ्लॉवर (बारीक तुकडे करून), १ मोठे लाल गाजर (बारीक तुकडे करून), १०० ग्राम
read more