Mutton Liver Fry Recipe in Marathi

महाराष्ट्रियन पद्द्धीतीने मटन लिव्हर फ्राय ह्या प्रकारे लिव्हर फ्राय केल्याने अगदी खमंग लागते. जसे आपण मटनाला मसाला लावून १-२ तास बाजूला ठेवतो ह्यामध्ये लिव्हर तसे केले तर चवपण छान लागते. ह्यामध्ये पाणी थोडे कमीच
read more

Mughlai Mutton Masala Recipe in Marathi

मोगलाई मटण मसाला हा पदार्थ छान खमंग लागतो कारण की ह्यामध्ये मटणचे तुकडे तुपामध्ये तळून घेतले आहते. तसेच सर्व मसाला चांगला परतून घेतला आहे त्यामुळे अगदी चवीस्ट लागतो. मोगलाई पदार्थ बनवताना कच्चा मसाला वापरला
read more