Batata Papad for Fasting Recipe in Marathi

उपवासाचे बटाट्याचे पापड: बटाट्याचे पापड हे आपण उपवासाच्या दिवशी किंवा इतर वेळीसुद्धा तळून खाऊ शकतो. बटाट्याचे पापड हे बनवून एक वर्ष सुद्धा टिकतात. चवीला चवीस्ट लागतात, बनवायला सोपे व लवकर होणारे आहेत. मी इथे
read more

Sabudana Ladoo for Fasting Recipe in Marathi

उपवासाचे साबुदाणा लाडू: साबुदाणा लाडू हे नवरात्रीत किंवा इतर उपसाच्या वेळी बनवू शकता . हे लाडू पौ स्टिक तर आहेतच तसेच चवीला पण चांगले लागतात. . साबुदाणा लाडू बनवतांना साबुदाणा फुलवलेला घेतला आहे. तसेच
read more

Upvasache Fodniche Shengdane Recipe in Marathi

उपवासाचे चटपटीत दाणे: उपवासासाठी हे दाणे बनवायला छान आहेत.फोडणीचे दाणे हे जेवतांना तोंडी लावायला छान आहेत इतर वेळेस सुद्धा हे चटपटीत दाणे खायला चांगले लागतात. फोडणीचे दाणे बनवायला अगदी सोपे आहेत व लवकर होणारे
read more

Red Pumpkin Fasting Raita Recipe in Marathi

लाल भोपळ्याचे उपवासाचे रायते: लाल भोपळा हा नवरात्रीच्या उपवासाच्या वेळेला चालतो. साबुदाण्याच्या खिचडी बरोबर किंवा रताळ्याच्या किसाच्या बरोबर हे रायते चवीस्ट लागते. लाल भोपळ्याचे रायते बनवायला सोपे व लवकर होणारे आहे. The English language
read more