Best Cooking Kitchen Tips In Marathi

Cooking Kitchen Tips

आपल्या आईच्या जेवणात जो स्वाद असतो तो स्वाद दुसऱ्या कोणत्यापान जेवणात येत नाही असे सर्वजण पूर्वीपासून म्हणतात. पण असे का म्हणतात ह्याचा विचार आपण कधी केला का? खण्याचे नाव घेताच आपल्या तोंडाला पाणी सुटते. स्वयंपाक करणे ही महिलाना खूप आवडते व त्यांना तो करताना आनंद सुद्धा मिळतो. पण आजकालच्या धकाधकीच्या जीवनात आपल्याला जरासुद्धा वेळ मिळत… Continue reading Best Cooking Kitchen Tips In Marathi

Homemade durable Kasuri Methi (Dried Methi) without oven in 10 minutes In Marathi

Homemade kasuri methi in 10 minutes without oven

मेथीच्या सुक्या पानांना कसूरी मेथी म्हणतात. भारतात आमटी किंवा करी मध्ये मसालाच्या रूपात थोडशी कसूरी मेथी घातली की एकदम मस्त टेस्ट येते. आपण घरी अगदी सोप्या पद्धतीने अगदी स्वस्त व मस्त कसूरी मेथी अगदी वर्षभर टिकेल अशी बनवू शकतो ते पण विदाउट ओव्हन किंवा माईक्रो वेव्ह अगदी झटपट 10 मिनिट बनवू शकतो. The Marathi language… Continue reading Homemade durable Kasuri Methi (Dried Methi) without oven in 10 minutes In Marathi

12 great and useful cooking tips

These here are 12 great and useful cooking tips. These tips are useful for not only those with little cooking experience, but also for the experienced cook. You can try these 12 cooking tips to prepare better meals, preserve vegetables, retain their flavor and freshness and preserve their organic vitamin content. The Marathi language version… Continue reading 12 great and useful cooking tips