Healthy Palak Methi Paratha Recipe in Marathi

Healthy Palak Methi Paratha

पालक मेथी पौस्टीक पराठा मुलांच्या डब्यासाठी: पालक व मेथी आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने कीती हितावाह आहे हे आपल्याला माहीत आहेच. मुले पाले भाज्या खायचा कंटाळा करतात किवा त्यांना पाले भाजी खायला आवडत नाही. पालक मेथीचा पौस्टीक पराठा बनवून बघा त्यांना नक्की आवडेल. पालकह्या भाजीमध्ये जीवनस्त्व “A” , “B”, “C” व “E” तसेच प्रोटीन, फॉसफरस, कॅल्शियम व… Continue reading Healthy Palak Methi Paratha Recipe in Marathi

Tasty Paneer Paratha Recipe in Marathi

Tasty Paneer Paratha

टेस्टी पनीर पराठा: पनीर पराठा ही डीश मुलांना शाळेत जातांना डब्यात हेल्दी व पौस्टीक आहे. पनीर पराठा आपण नाश्त्याला किवा जेवणात सुद्धा सर्व्ह करू शकता. पनीर आपण घरी सुद्धा अगदी सोप्या पद्धतीने बनवू शकतो. घरी पनीर कसे बनवायचे ते आमच्या साईटवर दिले आहे. पनीर पराठा बनवायला अगदी सोपा आहे व झटपट होणारा आहे. पनीर पराठा… Continue reading Tasty Paneer Paratha Recipe in Marathi

How to make Punjabi Style Kulcha Naan at Home Recipe in Marathi

Punjabi Style Kulcha Naan

पंजाबी पद्धतीने तव्यावर नान किंवा कुलचा घरी बनवा: पंजाबी स्टाईल बटर नान किंवा कुलचा अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल आपण घरी अगदी सोप्या पद्धतीने बनवू शकतो. त्यासाठी ओव्हन किंवा माईक्रोवेव्ह पाहिजे असे नाही. आपल्याला घरी ग्यास वर तवा ठेवून सुधा बनवता येतो. आपण कुलचे बनवताना त्यामध्ये बटाट्याचे किंवा पनीरचे सारण भरून बनवू शकतो. पण आता मी हे… Continue reading How to make Punjabi Style Kulcha Naan at Home Recipe in Marathi

Recipe for Traditional Malvani Style Amboli

Traditional Malvani Style Amboli

This is a Recipe for making at home typical traditional Malvani Style Amboli. Amboli is a kind of thick Dosa that is a substitute for Chapati and is especially popular in the Konkan region of Maharashtra. Amboli, which is prepared using Rice and Urad Dal as the main ingredients is normally served along with fish,… Continue reading Recipe for Traditional Malvani Style Amboli

Homemade Sweet Corn Cheese Pasta Recipe in Marathi

Homemade Sweet Corn Cheese Pasta

होम मेड चीज स्वीट कॉर्न पास्ता: पास्ता म्हंटले की बच्चेकंपनी खूप खुश होते. आपण पास्ता मुलांच्या वाढदिवसाच्या पार्टीला किंवा नाश्त्याला किंवा मुलांना डब्यात द्यायला सुद्धा बनवू शकतो. ही एक छान टेबलवर आकर्षक दिसणारी व झटपट होणारी डीश आहे. पास्ता ही एक इटालियन डिश आहे ती मी वेगळ्या प्रकारे बनवली आहे. ह्यामध्ये सॉस वापरला नाही. पास्ता… Continue reading Homemade Sweet Corn Cheese Pasta Recipe in Marathi

Easy and Quick Recipe to Make Wheat Flour Phulka in Marathi

गरमागरम गव्हाच्या पीठाचे फुलके

सोपे हलके गरमागरम गव्हाच्या पीठाचे फुलके: गव्हाच्या पीठाचे फुलके बनवायला सोपे व झटपट होणारे आहेत. मुलांना शाळेत जातांना डब्यात द्यायला किंवा नाश्त्याला किंवा जेवणात बनवायला सोपे आहेत. फुलके हे वेट लॉस साठी अगदी फायदेशीर आहेत. गहू हा आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने हितावह आहे. गहू हा मधुर, थंड, वायू, व पिक्तशामक बलदाय क, रुची निर्माण करणारा, पचावयास… Continue reading Easy and Quick Recipe to Make Wheat Flour Phulka in Marathi

4 Different Types of Ghadichi Chapati or Poli Recipe in Marathi

4 Different Types of Ghadichi Chapati or Poli

चार ४ प्रकारच्या मऊ लुसलुशीत घडीच्या चपात्या किंवा पोळ्या ह्याचे गुपित. गव्हाच्या पीठाची चपाती म्हंटले की आपल्याला जेवणात पाहिजेच त्या शिवाय आपले जेवण होत नाही. जेवणात चपाती छान मऊ असेल तर मन अगदी तृप्त होते. गहू मधील आपण गुणधर्म बघू या. गहू हा मधुर, थंड, वायू व पिक्तनाशक, पचावयास जड, बलकारक, पुष्टी कारक, रुची निर्माण… Continue reading 4 Different Types of Ghadichi Chapati or Poli Recipe in Marathi