महाराष्ट्रामध्ये श्रावण महिन्याचे महत्व

श्रावण महिना : आषाढ महिना संपला की सगळ्यांना श्रावण महिन्याचे वेध लागतात. महाराष्ट्रामध्ये श्रावण महिन्याचे महत्व खूप आहे. श्रावण महिना म्हटले की घरातील स्त्रियाची व मुलीची खूप धावपळ असते. तेव्हा पासून एक-एक सण चालू होतात. श्रावण हा महिना श्रवणाचा महिना आहे. ह्या महिन्यात देवाच्या कहाण्याचे तसेच पोथ्याचे वाचन करतात. ह्या महिन्यात निरनिराळ्या पुस्तकांचे वाचन करून… Continue reading महाराष्ट्रामध्ये श्रावण महिन्याचे महत्व

आषाढ अधिक मासाचे महत्व

आषाढ अधिक मास ह्या वर्षी बुधवार दि. १६ जून २०१५ रोजी चालू होवून १६ जुलै २०१५ रोजी परंत आलेला आहे. आपल्या हिंदू धर्म शात्रामध्ये अधिक मासाचे महत्व मोठे मानले जाते. अधिक मास हा दर बतीस महिने सोळा दिवस व चार घटिका इतक्या कालावधी नंतर येतो. या अधिक महिन्यात दररोज उपोषण करावे. तसे जमत नसेल तर… Continue reading आषाढ अधिक मासाचे महत्व

Modak – The Favourite Food of Ganesha

Modak and Ganesha are inseparable, when one thinks about the Modak; the image of Ganesha comes to the mind. Modaks are in huge demand all over Maharashtra during the Ganapati festival, during this festival the Modak is the most sought after Food Offering or Prasad/ Bhog, which is offered to Ganesha. Apart from the Ganapati… Continue reading Modak – The Favourite Food of Ganesha