Recipe for Sweet and Delicious Mango Stuffed Rasmalai

Mango Stuffed Rasmalai

This is a step-by-step Recipe for making at home sweet and delicious Mango Stuffed Rasmalai for Desset. This variant of the Rasmalai, which is a most famous and popular Bengali Mithai has been prepared by me by stuffing Hapus and Alphonso Mango pieces inside the Rasgullas. The Marathi language version of the same Rasmalai recipe… Continue reading Recipe for Sweet and Delicious Mango Stuffed Rasmalai

Strawberry Custard Apple Pudding Recipe in Marathi

स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड अँपल पुडिंग: स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड अँपल पुडिंग ही जेवणा नंतर डेझर्ट म्हणून द्यायला छान डीश आहे. हे डेझर्ट बनवतांना शेवया, स्ट्रॉबेरी पल्प, सीताफळाचा गर व दुध वापरले आहे. हे पुडिंग चवीला फार छान लागते. The English language version of the same Pudding recipe and preparation method can be seen here – Delicious Strawberry Custard Apple… Continue reading Strawberry Custard Apple Pudding Recipe in Marathi

Delicious Hyderabadi Shahi Tukda for Dessert

Delicious Hyderabadi Shahi Tukda

This is a simple step-by-step Recipe for making at home authentic Hyderabadi Style Shahi Tukda or Double Ka Meetha. The Shahi Tukra is a traditional dessert for Hyderabad, which makes the use of Bread Slices and Rubri. This sweet and delicious Mughlai sweet dish is simple and uncomplicated to make and suitable for the new-homemakers… Continue reading Delicious Hyderabadi Shahi Tukda for Dessert

Tasty Shahi Tukda Recipe in Marathi

Shahi Tukda

शाही तुकडा किंवा डबल रोटी का मिठ्ठा: शाही तुकडा ही एक मोगलाई स्वीट डीश आहे. ही डीश हैदराबाद येथील लोकप्रिय डीश आहे. जेवणा नंतर डेझर्ट म्हणून द्यायला छान स्वीट डीश आहे. शाही तुकडा बनवतांना मी कमीतकमी वेळात कसा बनवता येईल पण जास्त गोड पण होता कामा नये ह्याची काळजी घेतली आहे. शाही तुकडा बनवतांना मी… Continue reading Tasty Shahi Tukda Recipe in Marathi

Sweet and Tasty Continental Style Khajoor Pudding

Continental Style Khajoor Pudding

This is a Recipe for making at home sweet and delicious Continental Style Khajur or Dates Pudding. This is a tasty dessert preparation, which is also suitable for any kind of party. Preparation Time: 45 Minutes Serves: 4 Persons Ingredients 1 Cup Dates (without seeds) 3 Cups Milk 3 Eggs 3 Tablespoon Sugar ¾ Cup… Continue reading Sweet and Tasty Continental Style Khajoor Pudding

Delicious Maharashtrian Style Boondi Kheer

Boondi Kheer

This is a very simple to practice step-by-step Recipe for making at home sweet and delicious Maharashtrian Style Boondi Kheer for the main course or Dessert. This Boondi Kheer has been prepared using the ready made Boondi, which is readily available in any Mithai Shop as the main ingredient. The Marathi language version of this… Continue reading Delicious Maharashtrian Style Boondi Kheer

Tasty Boondi Kheer Recipe in Marathi

Bundi Kheer

बुंदीची खीर: बुंदीची खीर हा एक सणावाराला बनवण्यासाठी गोड पदार्थ आहे. आपण नारळाची, तांदळाची शेवयाची खीर बनवतो. बुंदीची खीर बनवून बघा खूप छान टेस्ट आहे. तसेच दिसायला पण आकर्षक दिसते. बुंदीची खीर ही आपण सुट्ट्या बुंदी पासून किंवा बुंदीच्या लाडू पासून सुद्धा बनवता येते. ही खीर बनवतांना दुध थोडे आटवून घेतले आहे. ह्या मध्ये दुध… Continue reading Tasty Boondi Kheer Recipe in Marathi