Default on Fixed Deposits By DS Kulkarni Developers Ltd

डी स कुलकर्णी उद्योग समूह हा बांधकाम ह्या क्षेत्रात अगदी नावाजलेला व प्रतिष्ठित उद्योग समूह आहे. डी स कुलकर्णी हे गेल्या ३५ वर्षापासून व्यवसायात आहेत. त्यांचे विविध व्यवसाय आहेत. बांधकाम व्यवसाय हा त्यांचा मुख्य आहे. त्यांची पुणे, मुंबई व बंगलोर येथे ऑफिस आहेत. आता बरेच दिवसान पासून डीसके उद्योग समूह ह्या विषयी चर्चा चालली आहे.… Continue reading Default on Fixed Deposits By DS Kulkarni Developers Ltd

Cookery Classes in Pune

Pune classes is a unique venture which imparts knowledge to ladies about— Cookery Basic Course – Preparation of Chappatis, Parathas, Vegetables, Rice and Salads. Duration – 2 days [two Sundays] Timing – 2 PM to 5 PM Fees – Rs.500 Written recipes will be provided. Each class will have not more than 10 ladies Advanced… Continue reading Cookery Classes in Pune