How to Discover Adulteration in Food Grains

खाद्यपदार्थ मधील भेसळ व ती शोधण्याचे घरगुती प्रयोग हिंगामध्ये वास व रंग लावून रेसिन किंवा डिंक मिसळतात. शुद्ध हिंग पाण्यात विरघळतो व पांढरे मिश्रण तयार होते. शुद्ध हिंग जाळल्यास स्वच्छ ज्योत निघते. बाजरीमध्ये अरगॉट
read more