Nachni Oats Ladoo Recipe in Marathi

नाचणी ओट लाडू : नाचणीलाच रागी सुद्धा म्हणतात. नाचणी पासून आपण शिरा, खीर, डोसे  बनवतो. त्याचे लाडू सुद्धा बनतात. नाचणी ही खूप पौस्टीक आहे. लहान मुलांना मुद्दामून नाचणीची खीर देतात. थंडीत तर रोज नाचणी
read more

दुधीभोपळा औषधी गुणधर्म

दुधीभोपळा औषधी गुणधर्म : (Bottle Gourd) दुधीभोपळा ह्याचे बरेच औषधी गुणधर्म आहेत. दुधीचे सेवन केल्यास आपल्या मस्तकाची उष्णता दूर होते. व आपल्या मेंदूला शक्ती मिळते व तरतरी येते. दुधीभोपळा पचनास थोडा जड आहे व
read more

Mod Aalelya Masoor Chi Usal Recipe in Marathi

मोड आलेल्या मसूरची उसळ : मोड आलेल्या धान्याची उसळ ही खूप पौस्टिक असते हे आपल्याला माहीत आहेच. ही एक महाराष्ट्रीयन पद्धतीची उसळ आहे. मोड आलेल्या मसूरची उसळ ही चवीस्ट तर लागतेच व पचायला पण
read more

Khamang Chivda-खमंग चिवडा Recipe in Marathi

खमंग चिवडा भाजके पोहे : दिवाळी फराळ म्हटले की लाडू, कारंजी, चकली, शंकरपाळे असतात पण चिवडा तर हा हवाच. आपण पातळ पोह्याचा चिवडा, दगडी पोह्याचा चिवडा, मुरमुरे चिवडा, मक्याचा चिवडा बनवतो. महाराष्ट्रीयन लोकांचा हा
read more

Dudhi Bhopla Thalipeeth Recipe in Marathi

दुधी भोपळा पराठा/ थालपीठ : दुधीभोपळ्यालाच लॉकी म्हणतात. दुधी भोपळा हा पौस्टिक आहे. त्याची थालपीठ किंवा पराठे बनवले तर अगदी चवीस्ट लागतात. दुधी भोपळ्याचा पराठा बनवायला अगदी सोपा आहे. ह्यामध्ये थोडे बेसन व बडीशेप
read more

Chakli Bhajani-चकली भाजणी Marathi Recipe

खमंग चकली भाजणी-Khamang Chakli Bhajani : खमंग चकलीची भाजणी घरी कशी बनवायची. दिवाळी फराळ म्हंटले की लाडू, चिवडा, शेव, कारंजी बरोबर चकली ही हवीच. चकलीची भाजणी बनवायला अगदी सोपी आहे. चकलीची भाजणी ही बाजारात
read more

दिवाळी मध्ये रांगोळीने आंगण सजवा

रांगोळी (Rangoli) : आपल्या अंगणात रांगोळी काढणे हा प्रकार फक्त महाराष्ट्रात नाही तर सगळ्या प्रांतात घरासमोर रांगोळी काढली जाते. रांगोळी काढणे हे आपल्या भारतीय संकृतीत आहे. रोज सकाळी घरासमोरील परिसर झाडून सडा घालून रांगोळी
read more