Mantras and Prayers

Jivati chi Puja Kashi Karavi

जिवतीची पूजा: श्रावण महिना चालू झाला की आपले सण वार चालू होतात. [...]
1 2